Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení z valné hromady ze dne 31.3.2007

15. 4. 2007

Garáže  Písek  Jiráskovo nábřeží  22.etapa

 

občanské sdružení

 

IČ : 26594391 se sídlem 397 01 Písek, Jablonského 393

 

s adresou pro doručování : Michal Kolega, předseda sdružení Garáže

 

397 01 Písek, Jablonského 393

 

(dále jen sdružení)

 

 

 

                    -------------------------------------------------------------------------------------

            U  S  N  E  S  E  N  Í 

 

                         z valné hromady ze dne 31.3.2007                                      

   

1.   Valná hromada schvaluje :

 

      a). Zprávu o činnosti sdružení za rok 2006.

      b). Zprávu o finančním hospodaření sdružení za rok 2006 a rozpočet

           sdružení na rok 2007.

      c). Plán činnosti sdružení na rok 2007 a zprávu revizorů účtů za rok

           2006.

      d). Změnu stanov sdružení.

      e). Termín odečtu spotřeby elektrické energie a to každoročně v měsíci

            listopadu.

       f). Rozúčtování rozdílu spotřeby elektrické energie na účet členů

 

           sdružení, kteří do 30.listopadu každoročně nenahlásí pověřeným

           osobám sdružení či výboru sdružení stav svých poměrových

           elektroměrů.

      g). Hrazení telekomunikačních výdajů (pevná linka, mobil) vynaložených

           členy výboru sdružení k zabezpečení činnosti sdružení.

      h). Zachování výše režijních poplatků, příspěvku do fondu oprav

           a odměn výboru sdružení podle roku 2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Valná hromada konstatuje, že není vlastníkem rampy vybudované na parcele číslo : 1818/4, list vlastnictví číslo : 1, katastrálního území Písek 720755 a umístěné vedle garáže bez popisného nebo evidenčního čísla na parcele : st.5957, list vlastnictví : 9461, katastrální území Písek 720755.   

 

 

3.   Valná hromada ukládá výboru sdružení :

      a). Zabezpečit v roce 2007 výměnu okapů, svodů a nátěr říms.

      b). Zaregistrovat na Ministerstvu vnitra České republiky změnu stanov

           sdružení.

      c). Průběžně zabezpečovat realizaci úkolů přijatých dnešní valnou

           hromadou.     

      d). Projednat výsledky dnešní valné hromady a seznámit členy sdružení

           s přijatými závěry na nejbližší valné hromadě nebo prostřednictví

           písemné informace ve vývěsní desce.  

 

 

 

     

 

4.  Valná hromada ukládá členům sdružení :

     a). Každoročně v měsíci listopadu a to nejpozději do 30.11.          nahlásit   pověřeným osobám sdružení či výboru sdružení stav svých poměrových elektroměrů. 

     b). Veškeré finanční částky určené tímto usnesením uhradit do 30.4.2007 na účet sdružení.      

 

 

 

 

 

               

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář