Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z členské schůze ze dne 24.4.2012

Občanské sdružení Garáže  Písek  Jiráskovo nábřeží  22.etapa

IČ : 26594391

 se sídlem Jaromíra Malého 2247, 397 01 Písek

(dále jen občanské sdružení)

adresa pro doručování: Ing. František Pech, 397 01 Písek, Jaromíra Malého 2247

 

Z Á P I S

z členské schůze občanského sdružení ze dne 24.4.2012

        

 

            Na ČS je přítomno 38 členů OS, tj 49% členské základny a 5 nečlenů (celkem 91 majitelů garáží z toho 78 členů a 13 nečlenů). Členská schůze je usnášení schopná.

 

Program ČS:

1.      Zahájení;

2.      Výměna podružných elektroměrů;

3.      Diskuse;

4.      Přijetí usnesení;

5.      Závěr.                                                                                   

 

K bodu č. 1:

Členskou schůzi zahájil a řídil p.Suchna. Pro členskou schůzi byl všemi přítomnými členy jednohlasně schválen navrhovaný program.

 

K bodu č. 2: Výměna podružných elektroměrů       

Informaci o uskutečnění výměny elektroměrů v jednotlivých garážích podal p.Suchna:

·         Výbor občanského sdružení podle usnesení z členské schůze ze dne 6.3.2012 provedl

poptávkové řízení na realizaci výměny podružných elektroměrů. Oslovil celkem devět firem z Písku a jeho okolí (BaK Systémy s.r.o., BDM s.r.o., Elektro Hajný Jiří, Elektromontáže Písek s.r.o., Vondruška Jiří Elektro, SIBA Písek s.r.o., Václav Zeman Elektro, Václav Kolář Elektro a K-DIGI s.r.o.). Tři firmy zaslaly nabídku (Václav Kolář Elektro, Václav Zeman Elektro a BaK Systémy s.r.o.). Dvě firmy oznámily, že nemají zájem (Elektro Hajný Jiří a   K-DIGI s.r.o.) a zbytek firem nereagovalo.

·       Výbor občanského sdružení na svém jednání dne 5.4.2012 vybral firmu Václav Kolář Elektro se sídlem Písek, Strakonická 277, mobil: 731 481 010, která nabídla nejlepší podmínky a i nejnižší cenu : 50.694,35 Kč včetně DPH.

·      Samotná výměna elektroměrů bude provedená ve dvou termínech – 1. v měsíci červnu a 2. v měsíci září 2012. V těchto termínech bude výměna (samotný elektroměr a práce) hrazená členům OS z fondu oprav. Třetí a další termíny výměny elektroměrů si už budou hradit vlastníci garáží sami a ti co nebudou chtít umožnit tuto výměnu, budou po souhlasu členské schůze občanského sdružení od elektřiny odpojeni. K tomu zpracuje výbor (p.Suchna) časový harmonogram, v kterém každý majitel garáže bude mít určen den a hodinu provedení výměny. Harmonogram bude všem majitelům garáží doručen do 20.5.2012. 

 

K bodu č. 3: Diskuse

-         p.Suchna: Upozornil na zpřístupnění elektroměrů v garážích a na to že tam, kde se nebude vyměňovat elektroměr bude provedena kontrola elektroinstalace, a to ve všech garážích, tedy i u garáže č.93, kde není zavedena.

-          p.Pech: Požádal přítomné o součinnost s elektrikáři vybrané firmy, provádějící výměnu elektroměrů.

-          p.Brousil 3: sdělil, že využívá 3-fázový rozvod. Rozdíl ceny 3-fázového elektroměru si doplatí ze svého.

-         pí.Neubertová 57: Podala informaci o samostatně provedené výměně elektroměru na jaře 2012. Stav elektroměru nahlásila p.Suchnovi na ČS 6.3.2012. Elektroměr měnit nebude.

-         p.Brabenec 77: Požaduje výměnu v sobotu nebo neděli.

-          p.Šmelc 9: Požaduje výměnu v 1.etapě hned úterý ráno nebo popřípadě i jiné ráno.

-          p.Kubíček 93: Požaduje výměnu v sobotu nebo neděli.

-        p.Pixa elektrikář: Montované elektroměry budou repasované. Výměny by byly prováděny od 8 do 16 hod. Dle upřesnění v harmonogramu nebo případné součinnosti.

-          p.Jonák: Nové elektroměry budou stejné jako máme nyní.

-          p.Suchna: Odečet stavu spotřeby elektřiny provede firma při výměně elektroměru.

-         p.Urban 7: Požaduje výměnu v 1.etapě a v sobotu nebo neděli. Dotázal se na digitální elektroměry.

-         p.Jež: Upozornil na možnost, že výsledný efekt – odstranění rozdílů v odečtech nemusí nastat.

-         p.Minařík: Navrhl přidat na každou řadu garáží (tj.po 30 garážích) další pomocné kontrolní elektroměry, aby se lépe lokalizovalo, kde dochází ke ztrátám.

-         p.Pech: Ocenil návrh p.Minaříka a navrhl počkat, až jaký efekt přinese tato výměna.

-          p.Šimek 59: Požaduje výměnu v 1.etapě po 5.6.2012.

-          p.Procházka 36 (Kovárna): Požaduje výměnu jindy než v 1.týdnu 1.etapy.

-          p.Kohout 74 a 76: Požaduje výměnu v první polovině 1.etapy (tj. 1.-17.6.).     

 

K bodu č. 4: Přijetí usnesení

Usnesení, bylo jednohlasně přijato a je přílohou tohoto zápisu.

 

K bodu č. 5: Závěr

Jednání členské schůze ukončil předseda OS p.Pech.         

 

 

                                                  Zapsal: jednatel Ing.Miroslav Kohout 

                                                  Kontroloval: předseda Ing.František Pech

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář