Jdi na obsah Jdi na menu
 


usnesení

11. 4. 2008

Občanské sdružení Garáže Písek Jiráskovo nábřeží 22.etapa

 IČ : 26594391

         se sídlem 397 01 Písek, Jablonského 393 s adresou pro doručování :                      Ing.Michal Kolega, předseda občanského sdružení Garáže, 397 01 Písek, Jablonského 393

https://garaze-pisek-22etapa.estranky.cz/

 (dále jen občanské sdružení)

 

                 -----------------------------------------------------------------------------------

                                 U  S  N  E  S  E  N  Í

            z členské schůze občanského sdružení konané dne 29. března 2008

 

1)      Členská schůze občanského sdružení schvaluje:

a)      Zprávu o činnosti občanského sdružení v roce 2007 a zprávu o činnosti revizní komise v roce 2007.

b)      Zprávu o finančním hospodaření občanského sdružení v roce 2007 a rozpočet občanského sdružení na rok 2008.

c)      Plán činnosti občanského sdružení na rok 2008.

d)      Členský příspěvek na činnost občanského sdružení pro rok 2008 ve výši 200,- Kč, příspěvek do fondu oprav občanského sdružení pro rok 2008 ve výši 200,- Kč, odměny pro výbor občanského sdružení pro rok 2008 celkem ve výši 12000,- Kč, z toho pro předsedu 5000,- Kč a spotřebu elektrické energie za rok 2007 podle vyúčtování.

e)      Hrazení telekomunikačních výdajů (pevná linka, mobil) vynaložených členy výboru občanského sdružení k zabezpečení činnosti občanského sdružení.

f)        Zvolení předsedy občanského sdružení Ing. Michala Kolegy, jednatele občanského sdružení Ing. Miroslava Kohouta, pokladníka občanského sdružení Ing. Pavla Suchny,  předsedy revizní komise občanského sdružení Ing. Františka Pecha    a člena revizní komise občanského sdružení JUDr. Vladimíra Šámala.

g)      Termín odečtu spotřeby elektrické energie a to každoročně v měsíci listopadu.

h)      Rozúčtování rozdílu spotřeby elektrické energie na účet členů občanského sdružení, kteří do 30.listopadu každoročně nenahlásí pověřeným osobám občanského sdružení či výboru občanského sdružení stav svých poměrových elektroměrů.

i)        Uskutečnění dobrovolné brigády majitelů garáží v sobotu 7.6.2008 od 09.00 hodin k úklidu pozemku za horními garážemi.

 

2)      Členská schůze ukládá výboru občanského sdružení:

a)      Projednat výsledky dnešní členské schůze a seznámit členy občanského sdružení s přijatými závěry na nejbližší členské schůzi nebo prostřednictví písemné informace na vývěsní desce či na internetových stránkách občanského sdružení.

b)      Řešit problematiku údržby a oprav příjezdových komunikací a kanalizace a to v případě potřeby i soudní cestou.

c)      Perspektivně připravovat obnovu fasád garáží.

d)      Informovat Město Písek, že vlastníci garáží přiléhajících k rampě nesouhlasí s výstavbou dalších garáží.

e)      Průběžně zabezpečovat realizaci úkolů přijatých dnešní členskou schůzí.

 

3)      Členská schůze ukládá členům občanského sdružení:

a)      Veškeré finanční částky určené tímto usnesením uhradit do 30.4.2008 na účet občanského sdružení.

b)      Nahlásit výboru občanského sdružení spotřebu elektrické energie (tj.stav poměrových měřidel ve svých garážích) v měsíci listopadu 2008 a to nejpozději do 30.11.2008. Při případné výměně poměrového měřidla nahlásit tuto změnu ihned.

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář